• สำนักงาน : +(66) 2014-1150
  • มือถือ : +(66) 8465-70707
  • อีเมล: sales1@chemtellcorp.com
  • ที่ตั้ง: Bangplee, Samutprakarn 10540

Ceramic

Ceramic

 Deflocculant : KEMPEX Series

KEMPEX Series คือสารช่วยในการกระจายตัว (deflocculant) ประสิทธิภาพสูงในธุรกิจผลิตกระเบื้อง ซึ่งสารดังกล่าวนี้ช่วยเพิ่ม ปริมาณเนื้อดิน (Solid Content) ลดค่าความหนืด (viscosity) ในสูตรน้ำดิน รวมไปถึงเพิ่มค่าคุณสมบัติของน้ำดิน (slip properties) ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับสารเคมีอนินทรีย์ แบบดั้งเดิม เช่น Sodium silicate หรือ Sodium Tripolyphosphate (STPP)

Ceramic Binder : KEMIBOND Series

KEMIBOND series คือ สารช่วยยึดจับ (Binder) ลักษณะเฉพาะเพื่อช่วยเพิ่มค่าความแข็งแรง (green and dry strength) สำหรับกระเบื้องเซรามิก It can improve Green and dry strength properties, smoothness & glaze of tiles, Sanitary ware. They have wide applications in ceramic related manufacturing processes like potteries, vitrified tiles, plastic processing of clays, sanitary wares etc สารช่วยยึดจับนี้ช่วยเพิ่มค่าคุณสมบัติทั้งในส่วนค่า ความแข็งแรงขณะชื้น (green strength) และความแข็งแรงขณะแห้ง (dry strength) รวมไปถึงการช่วยให้ค่าความเรียบเนียนของ กระเบื้อง สีเคลือบ และ สุขภัณฑ์

thThai