• สำนักงาน : +(66) 2014-1150
  • มือถือ : +(66) 8465-70707
  • อีเมล: sales1@chemtellcorp.com
  • ที่ตั้ง: Bangplee, Samutprakarn 10540

Pulp & Paper

Pulp & Paper

Dry Strength

คุณภาพของกระดาษถือเป็นประเด็นสำคัญ ในอุตสาหกรรม การผลิตกระดาษในเรื่อง ประสิทธิภาพการผลิต ความแข็งแรงของพันธไฟเบอร์ (Fiber Bond) ถูกมองว่า คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของ สารเพิ่มความแข็งแรงเมื่อ แห้ง (Dry Strength Resin) สินค้าของเราได้รับ การออกแบบโดยเฉพาะ เพื่อรองรับความต้องการในกลุ่มธุรกิจกระดาษ ไม่เพียงแต่ให้ค่าคุณสมบัติความแข็งแรงของกระดาษ แต่ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเดินเครื่องจักร และ กระบวนการผลิตกระดาษ อีกด้วย สารเพิ่มความแข็งแรงนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ในรูปแบบของเหลวซึ่ง สาร Dry strength นี้ สามารถดูดซับบนพื้นผิวเส้นใยโดยประจุบวกตัวมันเอง

thThai