• สำนักงาน : +(66) 2014-1150
  • มือถือ : +(66) 8465-70707
  • อีเมล: sales1@chemtellcorp.com
  • ที่ตั้ง: Bangplee, Samutprakarn 10540

Agriculture

Agriculture

Alcosorb / Kemisorb Series (Super Absorbent Polymer)

KEMISORB/ALCOSORB คือ Super-Absorbent Polymers (SAP) ซึ่งถูกใช้ในการเพิ่มปริมาณน้ำในดิน เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้และลดปัญหา เรื่องการชลประทานเข้าไม่ถึงในบางพื้นที่ สินค้ามีกำลังการดูดอุ้มน้ำ ที่ประมาณ 200-400 เท่าโดยปริมาตร หลังจากสัมผัสกับน้ำโพลิเมอร์ จะ ขยายใหญ่ขึ้น จนกลายเป็นไฮโดรเจล (Hydrogel) สินค้าถูกผลิตออกมาในหลายหลายเกรด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละ อุตสาหกรรม
ผลประโยชน์จากการใช้ KEMISORB/ALCOSORB สรุปได้ดังนี้ :
- เพิ่มปริมาณน้ำในการปลุกต้นไม้/กล้าไม้ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มอัตราการอยู่รอดและลดปัญหาเรื่องการชลประทาน
- เพิ่มปริมาณสารอาหาร อันเนื่องมาจากโพลิเมอร์ดังกล่าวได้ ดูดซับทั้งน้ำและสารอาหารไว้
- ปรับปรุงโครงสร้างดิน การทีมีโพลิเมอร์ที่อุ้มน้ำอยู่ในชั้นดิน จะช่วยเพิ่มพื้นที่ช่องว่างในดินให้ อากาศมีการไหลเวียนส่งผลที่ดีต่อราก
.

thThai