• สำนักงาน : +(66) 2014-1150
  • มือถือ : +(66) 8465-70707
  • อีเมล: sales1@chemtellcorp.com
  • ที่ตั้ง: Bangplee, Samutprakarn 10540

Others

Others

Magic Air

Magic Air คือ สารลดแรงตึงผิวประจุบวก ซึ่งทำปฎิกิริยาให้เป็นกลางสำหรับกลิ่นต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะทำหน้าที่ให้โมเลกุล อินทรีย์ต่างๆ ในกลิ่นที่เกิดขึ้นเป็นกลางและลดความเข้มข้นของกลิ่นลง
Magic Air ถูกใช้ในหลากหลายการใช้งาน :
กลุ่ม ผู้บริโภค
- ดับกลิ่นภายในบ้าน โรงแรม และรถยนต์
- ดับกลิ่นในบริเวณที่เก็บขยะ และห้องครัว
- ดับกลิ่นสำหรับการซักรีด
กลุ่ม อุตสาหกรรม
- ควบคุมกลิ่นจากท่อน้ำทิ้ง
- ควบคุมกลิ่นจากกระบวนการผลิตอาหาร
- ควบคุมกลิ่นในบริเวณฝังกลบขยะ

thThai