• สำนักงาน : +(66) 2014-1150
  • มือถือ : +(66) 8465-70707
  • อีเมล: sales1@chemtellcorp.com
  • ที่ตั้ง: Bangplee, Samutprakarn 10540

Textile

Textile

DECOL T series (Decoloring Agent)

สินค้าในกลุ่ม DECOL T คือ สารโพลิเมอร์สังเคราะห์ ซึ่งสามารถใช้ทดแทน (บางส่วนหรือ ทั้งหมด) จากการใช้สารโคแอกกูแลนต์ (Coagulant) ทั้งในกลุ่ม อินทรีย์ และ อนินทรีย์ ในงานตกตะกอนน้ำเสีย จากน้ำเสียที่ประกอบไปด้วย อนุภาคที่มี ขนาดเล็กมากเช่น สี DECOL T จึงเป็นสารลดสีที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีอนุภาคอินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่ หรือ สีสังเคราะห์ (synthetic dyes) เช่น โรงงาน ย้อมผ้า พิมพ์ผ้า เป็นต้น

thThai