• สำนักงาน : +(66) 2014-1150
  • มือถือ : +(66) 8465-70707
  • อีเมล: sales1@chemtellcorp.com
  • ที่ตั้ง: Bangplee, Samutprakarn 10540

เจ้าหน้าที่ขายทางเทคนิค

บริษัท เคมเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งรับสมัคร : เจ้าหน้าที่ขายทางเทคนิค (Technical Sales Representative)
ประจำสำนักงาน กรุงเทพ จำนวน 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– วางแผนงาน สำหรับ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
– ติดต่อเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอ สินค้า ทำการทดลอง และปิดงานขาย
– สามารถเดินทางไปปฎิงานต่างจังหวัดได้
– ประสานงานกับทางลูกค้า และเข้าพบเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
– จัดเตรียมแผนงาน การทำงาน รวมทั้งประมาณการยอดขาย รายลูกค้าและกลุ่ม        อุตสาหกรรมประจำเดือน ไตรมาส ปี
– ประชุม สรุปผลการดำเนินการในรอบเดือน/ไตรมาสที่ผ่านมา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ประจำสำนักงาน กรุงเทพ, เขตประเวศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศ : ชาย/หญิง
– อายุ : 23-28 ปี
– วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี/สิ่งแวดล้อม , คณะวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้พื้นฐานหรือ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานขาย สินค้า ด้าน ระบบบำบัดน้ำ สิ่งแวดล้อมสะอาด อย่างน้อย 1-2 ปี
– มีความรับผิดชอบสูง การจัดการแผนงานและเป้าหมายที่ดี ทักษะในงานขาย อีกทั้ง สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
– มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

การสมัครงาน

– สามารถส่งใบสมัคร ประวัติการศึกษาและรายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี) มาที่ e-mail : commercial@chemtellcorp.com  ทางบริษัทจะพิจารณาข้อมูลที่ส่งมาในเบื้องต้นและหากผ่านการพิจารณา ทางบริษัทจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์อีกครั้ง

thThai